Miesiąc: Kwiecień 2014

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów

5929576027_e067e366b0_b

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w naszym kraju, adwokaci wykonujący swój zawód mają obowiązek ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zaniechań lub też innych działań ubezpieczonego podczas wykonywania przez niego czynności zawodowych w czasie, gdy trwała taka ochrona OC adwokata.