Miesiąc: Listopad 2015

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokata

Autor zdjęcia: j3net

Zawód adwokata to profesja związana z dużą odpowiedzialnością za czyny podejmowane w trakcie jego wykonywania. Tak jak i w każdym innym zawodzie i w tym przypadku może dojść do niezamierzonych uchybień, dlatego też adwokat zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.