Miesiąc: Grudzień 2016

Odszkodowanie od adwokata

Autor zdjęcia: kevin dooley

Ubezpieczenia adwokatów są ubezpieczeniami obowiązkowymi. Obowiązek ten nałożony został na tą grupę zawodową w celu zabezpieczenia interesów klientów prawników, którzy na skutek ich działań, bądź też zaniechań swojego adwokata narażeni mogą zostać na wyrządzenie im szkody. Czego mogą dotyczyć takie sytuacje? Zdarzyć może się między innymi to, że: