Miesiąc: Styczeń 2017

Zabezpieczeni praktyki adwokackiej

Autor zdjęcia: Simon Blackley

Posiadanie ubezpieczenia adwokatów jest absolutną koniecznością w przypadku osób wykonujących zawód adwokata. Każdy rozpoczynający swoją praktykę zawodową adwokat zobowiązany jest, do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w terminie do trzydziestu dni od momentu wpisania go na listę adwokatów. Polisa ta jednak nie może być wykupiona później niż w przeddzień rozpoczęcia praktyki zawodowej.