Kategoria: Odpowiedzialność zawodowa

Zabezpieczeni praktyki adwokackiej

Autor zdjęcia: Simon Blackley

Posiadanie ubezpieczenia adwokatów jest absolutną koniecznością w przypadku osób wykonujących zawód adwokata. Każdy rozpoczynający swoją praktykę zawodową adwokat zobowiązany jest, do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w terminie do trzydziestu dni od momentu wpisania go na listę adwokatów. Polisa ta jednak nie może być wykupiona później niż w przeddzień rozpoczęcia praktyki zawodowej.

Odpowiedzialność zawodowa i ubezpieczenia zawodowe

Autor zdjęcia: SpareBank 1

Ubezpieczenia zawodowe są takim rodzajem ubezpieczeń, których zakres odpowiedzialności spoczywającej na przedstawicielach poszczególnych profesji, regulują akty prawne i rozporządzenia, które dedykowane są poszczególnym grupom zawodowym. Inaczej sprawa przedstawia się, więc na przykład w sytuacji adwokatów, a inaczej w przypadku agentów ubezpieczeniowych, czy też ratowników medycznych. Cechą wspólną w tym przypadku jest to, że w przypadkuCzytaj dalej »