Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia OC adwokatów

Nie ulega wątpliwości, że zawód adwokata związany jest z ogromną odpowiedzialnością. Bardzo często, bowiem sprawy przez nich prowadzone dotyczą wysokich sum pieniężnych lub poważnych konsekwencji prawnych, a do tego bywają wyjątkowo skomplikowane, dlatego też każda osoba wykonująca tego rodzaju zawód musi wykazać się szczególną dokładnością i odpowiedzialnością. Jednakże musimy zdawać sobie sprawę z tego, że adwokat jest tylko człowiekiem i może zdarzyć mu się popełnić błąd. Może nim być np. nieodpowiednio przygotowane pismo procesowe, zbyt późne złożenie dokumentów, przedłożenie niepełnej dokumentacji czy też nieusprawiedliwiona obecność na rozprawie. Tego rodzaju błędy mogą mieć jednak bardzo poważne konsekwencje dla klientów adwokata i wiązać się ze sporymi stratami finansowymi. Dlatego też każdy adwokat objęty jest obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

OC adwokata jest obowiązkowe - i znajduje to uzasadnienieWarto wiedzieć, że OC chroni adwokata przed konsekwencjami szkód, jakie nastąpiły na skutek błędów popełnionych przez niego. Ich przyczyną może być np. nie dochowanie należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zapisy ustawy mówią o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów obejmuje szkody, jakie wyrządził on podczas wykonywania czynności zawodowych związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, a w szczególności z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, występowaniem przed urzędami i sądami oraz opracowywaniem projektów aktów prawnych. Jak więc możemy zauważyć ustawa bardzo precyzyjnie określa sytuacje, w których adwokat ubezpieczenie OC obowiązuje. Niemniej jednak istnieją pewne wyłączenia, których wystąpienie nie będzie powodem do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Chodzi tu o szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia oraz szkody wyrządzone bliskim członkom rodziny oraz wspólnikom. Tego rodzaju ubezpieczenie nie obejmuje również szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną po skreśleniu go z listy adwokatów lub w czasie zawieszenia adwokata w prawach do wykonywania zawodu. Oczywiście temu zapisowi nie podlegają sytuacje, w których dana szkoda zaistniała jeszcze przed zawieszeniem lub wykreśleniem z listy adwokatów (szczegóły tutaj: http://www.rejestradwokatow.pl/Kraiaa), a w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Dokładny zakres ochrony osób wykonujących zawód adwokata został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów. OC należy wykupić w ciągu 30 dni od chwili wpisania danej osoby na listę adwokatów, ale nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych. Z kolei suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia wynosi 50 000, a umowę ubezpieczenia podpisuje się na 12 miesięcy. Musimy jednak wiedzieć, że istnieje możliwość zarówno zwiększenia sumy gwarancyjnej jak i poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia. Funkcjonujące na rynku towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają bardzo ciekawe oferty dla przedstawicieli zawodu adwokata, dzięki którym można zabezpieczyć się dodatkowo na wypadek zaistnienia różnych sytuacji czy błędów. Aby dokonać właściwego wyboru polisy konieczne jest jednak dokładne zapoznanie się z ofertami różnych ubezpieczycieli ? tylko w ten sposób będziemy mieć pewność, że wybrane przez nas ubezpieczenie OC (więcej: https://adwokaci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe/) będzie nie tylko atrakcyjne cenowo, ale przede wszystkim będzie gwarantowało szeroki zakres ochrony.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>