Ubezpieczenie OC adwokatów ? podstawowe informacje

Sprawy prowadzone przez adwokatów bardzo często wiążą się z wysokimi sumami pieniędzy i poważnymi konsekwencjami prawnymi, dlatego też osoby wykonujące ten zawód muszą liczyć się z ogromną odpowiedzialnością, jaka na nich spoczywa. Niestety, nawet dobry adwokat może popełnić kosztowny błąd, z którego powodu klient będzie domagał się odszkodowania. Właśnie w takich sytuacjach adwokat chroniony jest przez obowiązkowe ubezpieczenie OC, które zabezpiecza przed roszczeniami klientów w związku z błędami lub zaniedbaniem, jakiego dopuścił się adwokat.

Precyzyjne określenie zakresu ochrony ubezpieczenia OC adwokata pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień między firmą ubezpieczeniową, a osobą ubezpieczonąBłędów, których popełnienie może mieć bardzo poważne konsekwencje jest wiele. Może to być np. przedłożenie niepełnej dokumentacji, nieusprawiedliwiona nieobecność na rozprawie, niewłaściwie przygotowane pismo procesowe czy opóźnienie w składaniu dokumentów. Rozporządzenie Ministra Finansów określa, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, jakie zostały wyrządzone w trakcie wykonywania czynności zawodowych, które związane były ze świadczeniem pomocy prawnej ? przede wszystkim z udzielaniem porad prawnych, reprezentacją przed sądami i urzędami, sporządzaniem opinii prawnych czy opracowywaniem projektów aktów prawnych. Precyzyjne określenie zakresu ochrony ubezpieczenia OC adwokata pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień między firmą ubezpieczeniową, a osobą ubezpieczoną.

Warto wiedzieć, że rozporządzenie określa również wyłączenia. Są to konkretne sytuacje, które nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Rozporządzenie wśród wyłączeń wymienia m.in. szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w czasie zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu lub szkody wyrządzone przez osobę ubezpieczoną po skreśleniu jej z listy adwokatów. Przykładem wyłączenia są również szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie mienia, jak również szkody wyrządzone przez ubezpieczonego bliskim członkom rodziny i wspólnikom. W przypadku, jeśli konkretna szkoda zaistniała przed zawieszeniem adwokata lub przed wykreśleniem go z listy zawodowej, wówczas takie zdarzenie będzie objęte ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Co jeszcze warto wiedzieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej adwokatów? Każdy przedstawiciel tego zawodu ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia kancelarii prawnych w ciągu 30 dni od momentu wpisania go na listę adwokatów ? nie później jednak niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie działalności zawodowej. Jeśli chodzi o minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, to wynosi ona 50 000 euro, a okres, na jaki jest ona podpisywana, to najczęściej rok czasu. Oczywiście każdy adwokat ma możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia i poszerzenia zakresu ubezpieczenia. Szeroki wybór ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych sprawia, że z pewnością każdy adwokat będzie mógł wybrać zakres ubezpieczenia optymalnie dopasowany do jego potrzeb. Konieczne jest jednak staranne zapoznanie się z ofertami różnych ubezpieczycieli ? im większą liczbę ofert przejrzymy tym trafniej wybierzemy ubezpieczenie OC, które będzie chroniło nas przed konsekwencjami ewentualnych błędów, popełnionych podczas wykonywania czynności zawodowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>